English    |   Liên hệ
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/BCĐ 23/07/2018 v/v rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 Tải về
27/TB-BCĐ 21/06/2018 Thông báo số 27/TB-BCĐ ngày 21/6/2018 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Nam Định Tải về
1158/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
155/UBND-VP7 15/05/2018 Công văn số 155/UBND-VP7 ngày 15/5/2018 v/v tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018-2019 Tải về
956/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Nam Định Tải về
631/QĐ-UBND 26/03/2018 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 Tải về
33/KH-UBND 20/03/2018 v/v thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
2556/QĐ-UBND 09/11/2017 Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013-2020 Tải về
2167/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
11/CT-UBND 01/09/2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 01/9/2017 v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 Tải về
59/KH-UBND 14/06/2017 Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/6/2017 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tỉnh Nam Định Tải về
88/UBND-VP7 19/05/2017 Công văn số 88/UBND-VP7 ngày 19/5/2017 về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 Tải về
600/QĐ-UBND 28/03/2017 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018 Tải về
12/CT-UBND 29/09/2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/9/2016 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017 Tải về
794/TB-SNV 05/08/2016 Thông báo tuyển dụng giáo viên cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định năm học 2016-2017 Tải về
142/UBND-VP7 30/05/2016 Công văn Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2016 Tải về
NA 03/06/2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/6/2015 về việc tổ chức các kỳ thi năm 2015 Tải về
960/QĐ-UBND 31/05/2015 Quyết định số 960/QĐ-UBND V/v giao biên chế quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn và giáo viên mầm non làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2015 Tải về
67/UBND-VP7 14/04/2015 Công văn số 67/UBND-VP7 ngày 10/4/2015 Về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 Tải về
17/CT-UBND 03/09/2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/8/2014 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp, năm học 2014-2015 Tải về
12